Písomná otázka E-4942/06 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Výnimky pre vládnych činiteľov