Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przemysłu hutniczego UE (2012/2833(RSP))