Stanovisko Rady z 5. júla 2004 ku konvergenčnému programu Poľska na roky 2004 – 2007