Vec T-258/99: Uznesenie Súdu prvého stupňa z  20. septembra 2005 – Makro Cash & Carry Nederland/Komisia ( Štátna pomoc — Oznámenie Komisie o pomoci de minimis — Čerpacie stanice — Nebezpečenstvo kumulácie pomoci — Pomoc, na ktorú sa vzťahuje oznámenie — Záujem na konaní )