Nariadenie Rady (ES) č. 1646/2005 zo 6. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2604/2000, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitého polyetylén tereftalátu (PET) s pôvodom, okrem iného, v Indii