Nariadenie Komisie (ES) č. 1617/2005 z 30. septembra 2005, ktorým sa stanovujú výrobné náhrady na biely cukor využívaný v chemickom priemysle v dobe od 1. do 31. októbra 2005