Korigendum k štátnej pomoci N. 54/2001 – Taliansko ( Ú. v. EÚ C 297, 7.12.2006 )