Vec C-266/06 P: Odvolanie podané 17. júna 2006 : Degussa AG proti rozsudku tretej komory Súdu prvého stupňa z  5. apríla 2006 vo veci T-279/02, Degussa AG/Komisia Európskych spoločenstiev, ktorú podporuje Rada Európskej únie