/* */

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k otázke Transatlantický dialóg: ako zlepšiť transatlantické vzťahy