Nariadenie Komisie (ES) č. 2017/2005 z  8. decembra 2005 , ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu okúnika v zóne organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) 3M plavidlami plávajúcimi pod vlajkou členského štátu