Komisjoni otsus (EL) 2019/286, 12. veebruar 2019, mis käsitleb kavandatud kodanikualgatust „Veipimine olgu arukamalt reguleeritud!“ (teatavaks tehtud numbri C(2019) 926 all)