Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa - Protokoll och bilagor - 21.Protokoll om medlemsstaternas yttre förbindelser i fråga om passage av yttre gränser