Písomná otázka E-4653/05 Frank Vanhecke (NI) Rade. Politika EÚ voči Zimbabwe