Nariadenie Komisie (ES) č. 562/2000 z 15. marca 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 254/1999 o nákupe hovädzieho mäsa