Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2020