Nariadenie Komisie (ES) č. 1808/2005 zo 4. novembra 2005 týkajúce sa verejnej súťaže na zníženie dovozného cla na dovoz kukurice pochádzajúcej z tretích krajín do Španielska