Písomná otázka P-5012/06 José Ribeiro e Castro (PPE-DE) Komisii. Zdanenie pomoci poskytnutej poľnohospodárom v rámci SPP. Náhrada za zníženie predajných cien