Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10178 — Eni/Aldro EyS/Instalaciones MD) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2021/C 83/01