Písomná otázka E-1677/04 predkladá: Erik Meijer (GUE/NGL) Komisii. Opatrenia na ochranu tovární na výrobu električiek a železničných vagónov pred pozastaveniami, spôsobenými nadmerným kolísaním objednávok