2005 m. vasario 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 286/2005, dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų