Písomná otázka E-2606/06 Simon Busuttil (PPE-DE) Komisii. Sťažnosti občanov