Písomná otázka E-2582/06 Hiltrud Breyer (Verts/ALE) Komisii. Kvóty na odstrel hnedých medveďov v Slovinsku