Nariadenie Komisie (ES) č. 1100/2004 z 11. júna 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny