Písomná otázka E-1843/05 Alyn Smith (Verts/ALE) Komisii. Zadávanie verejných zákaziek pre lodný priemysel