Opatrenia EÚ pre ťažbu a prieskum nálezísk ropy Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. októbra 2010 o činnosti EÚ v oblasti prieskumu ložísk ropy a ťažby ropy v Európe