Písomná otázka E-3498/04 predkladá: Proinsias De Rossa (PSE) Komisii. Rozsudok Európskeho súdneho dvora v právnej veci C-67/02 (Smernica o požiadavkách na kvalitu vôdv ktorých sa vyskytujú mušle)