Písomná otázka E-1416/06 Caroline Lucas (Verts/ALE) Komisii. Čas prepravy a hustota nákladu pri diaľkovej preprave zvierat