Nariadenie Komisie (ES) č. 1181/2004 z 25. júna 2004, stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 144. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97