Návrh nariadenie rady ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 769/2002 na dovoz kumarínu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz kumarínu zaslaného z Indonézie alebo Malajzie bez ohľadu na to, či je alebo nie je jeho pôvod deklarovaný v Indonézii alebo Malajzii