Písomná otázka E-2238/05 Michl Ebner (PPE-DE) Komisii. Štatistika počtu a pôvodu žiadateľov o azyl v Európskej únii