Písomná otázka P-3012/04 predkladá: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) Komisii. Financovanie vonkajšieho prístavu v La Coruña (Španielsko)