Program Sokrates — Druhá fáza (2000 – 2006) — Výzva na predkladanie návrhov EAC/12/06 — Udelenie grantov pre činnosti zamerané na šírenie a využívanie (konferencie/semináre) výsledkov projektov Sokrates — Oznámenie o uverejnení výzvy na predkladanie návrhov na internete