Rozhodnutie Rady 2004/901/SZBP z 22. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/730/SZBP, ktorým sa vykonáva jednotná akcia 1999/34/SZBP o príspevku Európskej únie na boj proti destabilizačnému zhromažďovaniu a rozširovaniu zbraní malého kalibru a ľahkých zbraní v Kambodži