Nariadenie Komisie (ES) č. 1726/2005 z 20. októbra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania, stanovené v naradení (ES) č. 1670/2005