Yhteenveto säännellyistä markkinoista ja sijoituspalveludirektiivin (93/22/ETY) täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa