/* */

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o posilnení praktickej spolupráce - Nové štruktúry, nové prístupy: zlepšenie kvality rozhodovania v rámci spoločného európskeho azylového systému {SEK(2006) 189}