Písomná otázka E-4300/05 John Purvis (PPE-DE) Komisii. Pomoc EÚ najmenej rozvinutým krajinám pre projekty v oblasti vody a hygieny