Uznesenie Európskeho parlamentu o využívaní finančných zdrojov určených na odstavenie jadrových elektrární (2005/2027(INI))