Euroopa Parlamendi resolutsioon tuumaelektrijaamade demonteerimiseks mõeldud rahaliste vahendite kasutamise kohta (2005/2027(INI))