Návrhy generálneho advokáta - Tizzano - 27. apríla 2006. Návrhy generálneho advokáta - Tizzano - 27. apríla 2006.#Elisa María Mostaza Claro proti Centro Móvil Milenium SL.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania Audiencia Provincial de Madrid - Španielsko.#Smernica 93/13/EHS - Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách - Nenapadnutie nekalej povahy podmienky počas rozhodcovského konania - Možnosť vznesenia tejto námietky v rámci konania o odvolaní proti rozhodcovskému rozhodnutiu.#Vec C-168/05.