Odporúčanie pre stanovisko Rady v súlade s tretím odsekom článku 9nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 ku konvergenčnému programu Lotyšska na obdobie rokov 2005-2008