Písomná otázka P-3688/05 Christofer Fjellner (PPE-DE) Komisii. Zadávanie verejných zákaziek a Svenska Spel