Písomná otázka E-0713/05 Michl Ebner (PPE-DE) Komisii. Výherné hry na európskej úrovni