Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1294 av den 26 september 2018 om att inte godkänna tjära från medelhavstall som allmänkemikalie i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (Text av betydelse för EES.)