Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1294 tas-26 ta' Settembru 2018 dwar in-nonapprovazzjoni tal-qatran mill-arżnu ta' Landes bħala sustanza bażika skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)