Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1294 af 26. september 2018 om afvisning af godkendelse af tjære af strandfyr som basisstof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EØS-relevant tekst.)