Písomná otázka P-3316/04 predkladá: Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) Komisii. Podvojné účtovníctvo