Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/609 z dne 19. aprila 2018 o določitvi najvišje odkupne cene za posneto mleko v prahu za drugi posamični razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/154