Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/609 z 19. apríla 2018 o maximálnej nákupnej cene sušeného odstredeného mlieka pre druhú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/154