Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/609, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018, rasvattoman maitojauheen enimmäisostohinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/154 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa toisessa yksittäisessä tarjouskilpailussa